Privacyverklaring Mensendieckpraktijk Den Helder

Mensendieckpraktijk Den Helder, gevestigd aan de Garst 1E, 1785 RK Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Naomi van der Vleut is de Functionaris Gegevensbescherming van Mensendieckpraktijk Den Helder. Zij is te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan onderaan de laatste pagina van dit document.

Persoonsgegevens en gevoelige/bijzondere gegevens die wij verwerken
Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam + Voorletters
 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Polisnr. Zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
 • Aanvullende informatie over je gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Mensendieckpraktijk Den Helder zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw declaraties bij de zorgverzekering
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten
 • Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben volgens onze contractuele afspraken en communicatie met de zorgverzekeraars.
 • Het kunnen leveren van een behandeling Oefentherapie volgens de wettelijke voorwaarden
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 • De (huis)arts te kunnen contacteren indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mensendieckpraktijk Den Helder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hieronder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mensendieckpraktijk Den Helder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de geleverde diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Mensendieckpraktijk Den Helder uw persoonsgegevens alleen aan deze derden met uw toestemming. Deze toestemmingen worden vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt de toestemming altijd weer intrekken. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Behalve de Oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de vakantie- en ziekte waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieckpraktijk Den Helder en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mensendieckpraktijk Den Helder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 18575326.

Mensendieckpraktijk Den Helder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software -        Software-updates zijn geactualiseerd.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De gegevens worden verwerkt met Winmens software van Fairware voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ).

Facebook
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook .Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mensendieckpraktijk Den Helder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Mensendieckpraktijk Den Helder maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en in de praktijk worden gepubliceerd.

Contact

Contactpersoon:

Naomi van der Vleut

Website              

http://www.mensendieckdenhelder.nl

Adres:                

De Garst 1E, 1785 RK Den Helder

Telefoonnummer:

06 18575326

Emailadres:  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Sportmassage
Een sportmassage kan zowel voor als na het sporten worden ingezet. Voor het sporten zorgt een massage voor een goede doorbloeding van de spieren en bereidt deze voor op de prestatie die komen gaat. Een sportmassage na het sporten zorgt ervoor dat vocht en afvalstoffen uit de spieren afgevoerd worden en maakt de spieren weer soepel. Een massage zorgt voor minder spierpijn, geeft verlichting en bespoedigt het herstel zodat je zonder spierpijn of vermoeidheid je kunt voorbereiden op een volgende prestatie.
Ook als je geen sporter bent kan de sportmasseur je van dienst zijn bij een stijve nek, schouder, pijnlijke rug of gewoon als ontspanning.

Medical taping
Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteund het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Slaapoefentherapeut
De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Zit met pit therapeut
Kinderen zitten heel wat af, soms zelfs meer dan volwassenen met een kantoorbaan. Zowel thuis als op school en vaak achter een scherm. Zit met Pit! leert kinderen, leerkrachten en ouders alles over goed zitten, voldoende bewegen en gezond gedrag rondom beeldschermgebruik.
Voor meer informatie: www.zitmetpit.nl

Zwangertotaal therapeut
Meer informatie volgt nog. U kunt altijd kijken op www.zwangertotaal.nl

Algemene verordening gegevensbescherming; AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat veranderd er door de AVG voor de cliënt?
Versterking en uitbreiding van privacy rechten;
- Zoals recht op dataportabiliteit. Een patiënt kan dat zijn gegevens (dossier) bij jouw praktijk opvragen en doorgeven aan bijvoorbeeld een andere oefentherapeut. 
- Daarnaast heeft de patiënt het recht op vergetelheid. Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Verantwoordingsplicht voor de behandelaar
Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht.
De verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.
Bron: VvOCM en Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring
Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je als bedrijf verplicht om de mensen van wie je die gegevens verzamelt hierover te informeren. In deze praktijk wordt dit gedaan door middel van een digitale privacyverklaring. Deze privacyverklaring is hieronder te vinden.

 

Welkom op de site van Mensendieckpraktijk Den Helder

Mensendieck is een paramedische behandelmethode.
De Mensendiecktherapeut maakt je bewust van je houding en je manier van bewegen.
De oefentherapeut onderscheid zich van andere paramedische behandelmethodes door verder te kijken dan de klacht zelf.
Dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen in je gehele dagelijks leven.
Een behandelplan zal daarom ook altijd uitgaan van jouw eigen bewegingsmogelijkheden en persoonlijke situatie.

Naast klachtgericht werkt de Mensendiecktherapeut ook preventief.
Je kunt dus ook zonder klachten bij ons terecht, bijvoorbeeld voor een houdingsadvies.

Net als bij de fysiotherapeut, kun je ook bij de Mensendiecktherapeut zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist terecht.
Bel natuurlijk wel even voor een afspraak. U kunt mij bereiken op: 06-18575326.

 

Nieuws;
13-02-19: Sinds 09-02-2019 ben ik gespecialiseerd in het behandelen van slaapproblemen bij volwassenen.
22-03-19: Sinds 21-03-2019 heb ik 2 van 3 Zwangertotaal cursussen gevolgd. Ik mag dan nu ook zwangere vrouwen of vrouwen die bevallen zijn behandelen.
15-04-19: Sinds 13-04-2019 ben ik gespecialiseerd in het behandelen van slaapproblemen bij kinderen en pubers.
15-04-19: Vanaf 16-05-2019 tot ongeveer halverwege Juli 2019 is de praktijk donderdag en vrijdag gesloten i.v.m. dat ik tijdelijk ergens anders aan het werk zal zijn. De openingstijden zullen voor de maandag, dinsdag en woensdag aangepast worden, zie contact.

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Lopen, gaan zitten, bukken, tillen...
We bewegen de hele dag en meestal onbewust.
Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam.
Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder.
Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met hun bewegingsapparaat. 

Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden.
Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten.
 

De oefentherapeut biedt hulp bij;
- rug- en nekklachten
- pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols)
- klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat
- houdingsafwijkingen
- hoofdpijn
- spanning
- incontinentie
- ademhaling

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag.
De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten.
Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt?
Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren?
Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam.